top of page
extra top security padlock

Vrijwaring

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:​ Brand New Me Wellness Coaching-programma's ("Bedrijf", "wij" of "ons").

 

Deze disclaimer, samen met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid , regelt uw toegang tot en gebruik van https://www.LAWRTW.com, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die worden aangeboden op of via https://www.LAWRTW.com (de “Website”), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker.

 

Lees de Disclaimer aandachtig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de Website te gebruiken of door te klikken om de Gebruiksvoorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan wanneer deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld, accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn en zich te houden aan de Disclaimer. Als u niet akkoord wilt gaan met het privacybeleid , mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

 

Alleen voor educatieve en informatieve doeleinden

 

De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. ​

 

Geen medisch of gezondheidsadvies

 

De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, is niet bedoeld als, en mag niet worden begrepen of geïnterpreteerd als, medisch of gezondheidsadvies. Hoewel de professional bij het bedrijf gezondheidskwesties behandelt en de informatie op deze website betrekking heeft op medische en/of gezondheidskwesties, is de informatie op deze website geen vervanging voor medisch of gezondheidsadvies van een professional die op de hoogte is van de feiten en omstandigheden van uw persoonlijke situatie.

 

We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden nauwkeurig zijn en waardevolle informatie verschaffen. Ongeacht alles wat het tegendeel aangeeft, mag niets dat op of via deze website beschikbaar is, worden opgevat als een aanbeveling dat u geen medische of gezondheidsprofessional moet raadplegen om uw specifieke informatie te behandelen. Het Bedrijf raadt u uitdrukkelijk aan om advies in te winnen bij een professional.

 

Noch het bedrijf, noch een van haar  werknemers of eigenaren kunnen aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen op deze website of voor enige schade die u kunt lijden als gevolg van het niet inwinnen van deskundig medisch of gezondheidsadvies van een professional die bekend is met uw situatie.

 

Geen professionele klantrelatie

Uw gebruik van deze website - inclusief implementatie van suggesties die op deze website worden uiteengezet en/of gebruik van bronnen die beschikbaar zijn op deze website - creëert geen professionele klantrelatie tussen u en het bedrijf of een van zijn professionals.

Het bedrijf kan u niet als klant accepteren tenzij en totdat we hebben vastgesteld dat er een geschiktheid is en totdat verschillende vereisten, zoals vergoedingsregelingen, zijn opgelost.  U erkent en stemt er dus mee in dat we door het gebruik van deze website geen professionele klantrelatie hebben gecreëerd.

Persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker  

 

Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw acties.  U stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle schade die u lijdt als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de informatie die beschikbaar is op deze website of de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van deze website. U stemt ermee in uw oordeel te gebruiken en de nodige zorgvuldigheid te betrachten voordat u enige actie onderneemt of een plan of beleid uitvoert dat op deze website wordt voorgesteld of aanbevolen.

 

Geen garanties

U stemt ermee in dat het bedrijf geen enkele garantie heeft gegeven over de resultaten van het nemen van enige actie, of dit nu wordt aanbevolen op deze website of niet. Het bedrijf biedt educatieve en informatieve bronnen die bedoeld zijn om gebruikers van deze website te helpen slagen in gezondheid en anderszins. U erkent niettemin dat uw uiteindelijke succes of falen het resultaat zal zijn van uw eigen inspanningen, uw specifieke situatie en talloze andere omstandigheden buiten de controle en/of kennis van het Bedrijf.

 

U erkent ook dat eerdere resultaten geen vergelijkbare uitkomst garanderen.  De resultaten die zijn verkregen door anderen - of het nu klanten of klanten van het bedrijf zijn of anderszins - die de principes toepassen die op deze website zijn uiteengezet, zijn dus geen garantie dat u of een andere persoon of entiteit vergelijkbare resultaten zal kunnen behalen.

 

Fouten en weglatingen

 

Deze World Wide Web Site is een openbare bron van algemene informatie die bedoeld, maar niet beloofd of gegarandeerd is, om correct, volledig en up-to-date te zijn.  We hebben redelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, maar we kunnen niet beweren dat deze website vrij is van fouten. U aanvaardt dat de informatie op deze website onjuist kan zijn en stemt ermee in om de nodige zorgvuldigheid te betrachten om alle informatie verkregen van deze website en/of beschikbare bronnen te verifiëren voordat u enige actie onderneemt.  U stemt er uitdrukkelijk mee in niet te vertrouwen op de informatie op deze website.

 

Beoordelingen

 

Op verschillende momenten kunnen we beoordelingen van producten, diensten of andere bronnen geven.  Dit kunnen recensies van boeken, diensten en/of softwareapplicaties zijn. Dergelijke beoordelingen vertegenwoordigen te goeder trouw de mening van de auteur van een dergelijke beoordeling. De beoordeelde producten en diensten kunnen gratis of tegen een gereduceerde prijs aan het bedrijf worden geleverd als een stimulans om een beoordeling te geven.

 

Ongeacht dergelijke kortingen, zullen we eerlijke beoordelingen van deze producten en/of diensten geven. U erkent dat u uw eigen due diligence moet uitvoeren en niet uitsluitend mag vertrouwen op recensies op deze website.  

 

We zullen het bestaan van eventuele kortingen of beloningen bekendmaken in ruil voor het geven van een beoordeling van een product. Als u meer informatie wilt over dergelijke kortingen en incentives, stuur dan een e-mail naar Cassandra@LAWRTW.com met de titel van het beoordeelde product als onderwerpregel. We zullen via e-mail reageren en eventuele incentives of kortingen die we hebben ontvangen in verband met een dergelijke beoordeling bekendmaken.

 

Gelieerde links

 

Van tijd tot tijd neemt het bedrijf deel aan affiliate marketing en kan het toestaan dat affiliate links worden opgenomen op sommige van onze pagina's. Dit betekent dat we een commissie kunnen verdienen als/wanneer je klikt op of aankopen doet via gelieerde links.

 

Als beleid zal het bedrijf zich alleen aansluiten bij producten, diensten, coaches, consultants en andere experts waarvan we denken dat ze waarde zullen bieden aan onze klanten en volgers.

 

Het bedrijf zal u informeren wanneer een van de links een gelieerde link vormt.

 

U erkent dat het uw persoonlijke verantwoordelijkheid blijft om te onderzoeken of gelieerde aanbiedingen geschikt zijn voor uw bedrijf en of u er baat bij heeft. U vertrouwt niet op enige aanbeveling, referentie of informatie die door het bedrijf wordt verstrekt, maar voert in plaats daarvan uw eigen onderzoek uit en vertrouwt op uw onderzoek om te beslissen of u het gelieerde product of de gelieerde dienst koopt.

 

Geen goedkeuringen

 

Van tijd tot tijd zal het Bedrijf verwijzen naar andere producten, diensten, coaches, consultants en/of experts. Een dergelijke verwijzing is niet bedoeld als een goedkeuring of verklaring dat de door de andere partij verstrekte informatie juist is. Het bedrijf verstrekt deze informatie als referentie voor gebruikers. Het is uw verantwoordelijkheid om uw eigen onderzoek uit te voeren en uw eigen beslissing te nemen over een dergelijk product, dienst, coach, adviseur en/of expert.

 

Getuigenissen

Op verschillende plaatsen op deze website vindt u getuigenissen van klanten en klanten van de producten en diensten die op deze website of door het bedrijf worden aangeboden. De getuigenissen zijn feitelijke verklaringen van klanten en/of klanten en zijn naar waarheid weergegeven op deze Website.

 

Hoewel deze getuigenissen waarheidsgetrouwe uitspraken zijn over de resultaten die door deze klanten en/of klanten zijn verkregen, zijn de resultaten die door deze klanten en/of klanten worden verkregen niet per se typisch. U erkent en gaat ermee akkoord dat de getuigenissen geen garantie zijn voor de resultaten die u of iemand anders zal verkrijgen door gebruik te maken van producten of diensten die op deze website of door het bedrijf worden aangeboden.

 

Inkomstendisclaimer

 

Van tijd tot tijd kan het bedrijf verslag uitbrengen over het succes van een van zijn bestaande of eerdere klanten/klanten. De informatie over dit succes wordt nauwkeurig weergegeven door de Klant. U erkent dat het eerdere succes van anderen uw succes niet garandeert.

 

Zoals bij elk bedrijf, kunnen uw resultaten variëren en zijn ze gebaseerd op uw individuele capaciteit, zakelijke ervaring, expertise en niveau van verlangen. Er zijn geen garanties met betrekking tot het niveau van succes dat u kunt ervaren.  Er is geen garantie dat u enig inkomen zult verdienen  en u aanvaardt het risico dat de inkomsten- en resultatenrekeningen per persoon verschillen.  Het succes van elk individu hangt af van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie.

 

Het gebruik van onze informatie, producten en diensten moet gebaseerd zijn op uw eigen due diligence en u stemt ermee in dat:  het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig succes of falen van uw bedrijf dat direct of indirect verband houdt met de aankoop en het gebruik van onze informatie, producten en diensten die op deze website worden beoordeeld of geadverteerd.

 

Geen garanties

 

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF WERKING VAN DEZE WEBSITE. HET BEDRIJF GEEFT VERDER GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, DOCUMENTEN, PROGRAMMA'S, PRODUCTEN, BOEKEN OF DIENSTEN OP OF VIA DEZE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET, WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Beperking van aansprakelijkheid

 

U GAAT ERMEE AKKOORD HET BEDRIJF TE ONTHULLEN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DAT U OF ENIGE PERSOON OF ENTITEIT DIE MET U IS VERBONDEN KAN LIJDEN OF LEIDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN/OF DE BRONNEN DIE U VAN DEZE WEBSITE KAN DOWNLOADEN .  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, EVENTUELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

 

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE WEBSITE.

 

HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEKEN OP DE WEBSITE VOOR ENIG DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. HET BEDRIJF EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFIEK, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID.

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE VENNOOTSCHAP EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNTITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE, DAARONDER DAN DAARIN , GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HET LEVEREN VAN OF HET NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE , PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK VERKREGEN VIA DE WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN HET BEDRIJF OF EEN ONDERNEMER VAN EEN ADVERTENTIE DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN.

 

Neem contact op

 

Het Bedrijf verwelkomt uw vragen of opmerkingen met betrekking tot de Disclaimer:

 

E-mailadres: Cassandra@LAWRTW.com

 

Met ingang van 6 januari 2020.

bottom of page